bg-index

บริษัท จันทบุรี ฟรุ๊ต โปรดักส์ จำกัด

Technology Transform

ปัญหาจากทางโรงงาน

โรงงานผู้ประกอบการมีห้องเย็นและเครื่องใช้ไฟฟ้าจำนวนมาก มีความต้องการการควบคุมการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

 

Netsoft  การพัฒนาเพื่อแก้ไข Energy & Power Data Loggers เครื่องบันทึกค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าของบริษัท จันทบุรี ฟรุ๊ต โปรดักส์ จำกัด

เป้าหมายผลลัพธ์การพัฒนา

การจัดสรรกำลังการผลิต ของห้องเย็นและส่วนของการใช้พลังงานของ Office และ Production Line

Team : Netsoft

การหาสัดส่วนและการใช้พลังงานในการผลิต

IoT Technology Transform

Consult Service

We Are Professional Team